Արդարադատության եվ մարդու իրավունքների հայկական կենտրոնը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է. Մեզ տրվող բոլոր նվիրատվությունները ենթակա են հարկային նվազեցման՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենսդրությանը համաձայն:

Նվիրատվություններ կարող եք ուղարկել փոստով կամ առցանց Paypal-ի միջոցով:

Կարողեք ուղարկել չեկեր հասցեագրված “Armenian Legal Center”-ին հետևյալ հասցեով.

Armenian Legal Center for Justice and Human Rights
1711 N St, NW
Washington, DC 20036
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Կամ կարող եք զանգահարել +1 (202) 742-8702