Արդարութեան եւ Մարդկային Իրաւանց Հայկական Իրաւական կեդրոնը (ALC) 501(c)(3) ոչ շահութաբեր կազմակերպութիւն է եւ բոլոր կատարուած նուիրատւութիւնները ենթակայ են հարկային նուազեցումի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու օրէնքին համաձայն:

Հարկային Նուազումէ օգտուելիք նուրիատւութիւնները կարելի է ուղարկել Ել. Հասցէի, PayPal-ի կամ վճարագիրի ճամբով հետեւեալ հասցէին՝ Armenian Legal Center for Justice

Armenian Legal Center for Justice
and Human Rights
1711 N St, NW
Washington, DC 20036
USA

or made by phone by calling +1 (202) 742-8702.