Ստորեւ ներկայացված են 1890-ական թվականներից մինչ օրս Հայոց ցեղասպանության համար փոխհատուցման եւ պատասխանատվության վերաբերյալ զեկույցներ եւ փաստաթղթեր՝ միջազգային իրավունքին համաձայն: