Դուք ունեք կամ Ձեր ընտանիքը ունի Հայոց ցեղասպանության ժամանակ բռնագրավված սեփականության փաստաթղթեր կամ Օսմանյան Կայսրության կամ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից թողարկված, Հայոց ցեղասպանության ընթացքում բռնագրավված սեփականության փաստաթղթեր? Դուք ունեք տեղեկություններ կամ այլ փաստաթղթեր Ձեր ընտանիքի սեփականության,բանկային հաշիվների,կամ այլ ակտիվների վերաբերյալ, օրինակ սեփականությունը նկարագրող նամակներ, լուսանկարներ, կամ բանավոր վկայություններ

Արդարադատության եվ մարդու իրավունքների հայկական Կենտրոնը ցանկանում է դրանք գրանցել Սեփականության ֆաստաթղթերի տվյալների բազայում:

Սեփականության ֆաստաթղթերի տվյալների բազա (ՍՓՏԲ) ծրագիրը ներկա փուլում կենրոնացված է գողացված գույքի նույնականացման եւ այս ինֆորմացիայի կորուստը կանխելու ուղղությամբ։ Ստորեւ ներկայացված դիմումի ձեւը եւ այս կայքում ներկայացված ինֆորմացիան չի առաջացնում փաստասբան-վստահորդ հարաբերություն եւ չի կարող մեկնաբանվել որպես իրավական խորհրդատվություն։

Խնդրում ենք չվարանել կապնվել ԱՄԻՀԻԿ զանգահարելով +1 (202) 742-8702 հեռախոսահարին ցանկացած հարցով։

Ստորեւ ներկայացված դիմումի ձեւը լրացնելուց հետո ԱՄԻՀԻԿ խմբի անդամը կկապնվի Ձեզ հետ: