Ստորեւ ներկայացված են պայմանագիրներ, որոնք վերաբերվում կամ առնչվում են Հայոց ցեղասպանության համար պատասխանատվությանը: