Ստորեւ ներկայացուած են 1890-ական թուականներէն մինչեւ այսօր միջազգային օրէնքի վրայ հիմնուած Հայոց Ցեղասպանութեան փոխհատուցման եւ պատասխանատւութեան վերաբերեալ զեկոյցներ եւ փաստաթուղթեր: