Ստորեւ ներկայացուած են աղբիւրներ, որոնք կը վաւերագրեն հայկական եկեղեցիներու եւ կրօնական վայրերու ոչնչացումը ներկայ օրերու Թուրքիոյ մէջ: