Արդարութեան եւ Մարդկային Իրաւանց Հայկական Իրաւական կենդրոն Պատասխանատւութիւն եւ Արդարութիւն